Logo

This event has ended

"KPMG & WK: IFRS 9 – Xu hướng, Thách thức và Tác động đối với Hệ thống Ngân hàng Việt Nam" by KPMG in Vietnam & Cambodia has ended
Friday, January 22, 2021 12:00 PM Asia/Ho_Chi_Minh