Logo

KPMG & WK: IFRS 9 – Xu hướng, Thách thức và Tác động đối với Hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Date

Friday, January 22, 2021

Time

09:00 AM Asia/Ho_Chi_Minh

Convert to my timezone